Lamborghini Huracán LP 610-4 t
WapBrowser:

URL:

Chức năng WapBrowser là cho hơn confortable thêm các liên kết mới. Hình thành các bạn có thể chèn liên kết (URL) của trang web, từ đó bạn muốn có liên kết mới. Trên trang web này bạn có thể di chuyển như trong trình duyệt wap xây dựng của bạn (bấm vào liên kết, các hình thức sử dụng ,...) nhưng ở dưới cùng của trang web là liên kết [menu]
Sau khi nhấp vào liên kết này chọn sử dụng liên kết từ trang web. Tại đây bạn có danh sách của tất cả các liên kết trên trang web này. Bây giờ chỉ nhấp vào liên kết, mà bạn muốn thêm vào trang web của bạn và WapBrowser sẽ chuyển bạn vào trang để thêm liên kết mới với tên đầy giá trị và URL. Bây giờ chỉ đặt tham số khác (định dạng, slyte ,...) và nó được thực hiện.
Tại sao bạn cần WapBrowser?
Hãy tưởng tượng, rằng bạn đã thấy trên trang bất kỳ một liên kết trên một chủ đề tốt, trò chơi hoặc bất cứ điều gì khác. Liên kết này bạn sẽ muốn có trên trang web của bạn và đây là vấn đề! Bạn có thể thêm liên kết này chỉ từ máy tính của bạn, bởi vì bản sao liên kết từ bất kỳ trang nào của điện thoại là quá phức tạp hoặc không thể. WapBrowser giải quyết vấn đề này. Đơn giản, hãy vào trang web (bằng WapBrowser), liên kết chọn, mà bạn muốn thêm vào và nó được thực hiện:)

Nâng cao hơn chức năng
Không gian
Định dạng văn bản
Biểu tượng chèn vào văn bản
Thời gian chức năng
Cập nhật thông tin chức năng
Tags cho diễn đàn và chat
Tag cho màu sắc tùy chọn
Tags cho nội dung ngẫu nhiên
Tags cho tin nhắn
Tags cho bạn chức năng
Tags cho thống kê
Tự chọn tag cho thống kê người dùng
Tags để biết chi tiết người dùng
Tags cho các tập tin
Blog
Thông tin tag cho admin
Các thẻ
Liên kết trên trang web hiện có (thẻ URL)
Chuyển các giá trị thông qua thẻ URL và phân trang
WapBrowser