Insane
Từ:Tiếng Anh—Phát hiện ngôn ngữ—Tiếng Ả-rậpTiếng AgiecbaigiăngTiếng Ai-lenTiếng AixơlenTiếng An-ba-niTiếng AnhTiếng ArmeniaTiếng Ba LanTiếng Ba TưTiếng Bantu (Ðông Phi)Tiếng BasqueTiếng BêlarútTiếng Bồ Ðào NhaTiếng BungaryTiếng CatalanTiếng Creole ở HaitiTiếng CroatiaTiếng Ðan MạchTiếng Do TháiTiếng ÐứcTiếng ExtôniaTiếng GaliciaTiếng GeorgeTiếng Hà LanTiếng HànTiếng Hin-đi (Ấn Ðộ)Tiếng HungariTiếng Hy LạpTiếng IndonesiaTiếng LatinhTiếng LatviaTiếng LituaniTiếng Mã LaiTiếng MacedoniaTiếng MaltaTiếng Na UyTiếng Nam PhiTiếng NgaTiếng NhậtTiếng PhápTiếng Phần LanTiếng PhilippinTiếng RumaniTiếng SécTiếng SlovakTiếng SloveniaTiếng Tây Ban NhaTiếng TháiTiếng Thổ Nhĩ KỳTiếng Thuỵ ÐiểnTiếng Trung QuốcTiếng UkrainaTiếng UrduTiếng ViệtTiếng Xéc-biTiếng Xứ WaleTiếng ÝTiếng YiddishSang:Tiếng Việt—Tiếng Ả-rậpTiếng AgiecbaigiăngTiếng Ai-lenTiếng AixơlenTiếng An-ba-niTiếng AnhTiếng ArmeniaTiếng Ba LanTiếng Ba TưTiếng Bantu (Ðông Phi)Tiếng BasqueTiếng BêlarútTiếng Bồ Ðào NhaTiếng BungaryTiếng CatalanTiếng Creole ở HaitiTiếng CroatiaTiếng Ðan MạchTiếng Do TháiTiếng ÐứcTiếng ExtôniaTiếng GaliciaTiếng GeorgeTiếng Hà LanTiếng HànTiếng Hin-đi (Ấn Ðộ)Tiếng HungariTiếng Hy LạpTiếng IndonesiaTiếng LatinhTiếng LatviaTiếng LituaniTiếng Mã LaiTiếng MacedoniaTiếng MaltaTiếng Na UyTiếng Nam PhiTiếng NgaTiếng NhậtTiếng PhápTiếng Phần LanTiếng PhilippinTiếng RumaniTiếng SécTiếng SlovakTiếng SloveniaTiếng Tây Ban NhaTiếng TháiTiếng Thổ Nhĩ KỳTiếng Thuỵ ÐiểnTiếng Trung (Giản Thể)Tiếng Trung (Phồn thể)Tiếng UkrainaTiếng UrduTiếng ViệtTiếng Xéc-biTiếng Xứ WaleTiếng ÝTiếng Yiddish
Dịch văn bản hoặc trang webTags for random content:
Content, which will be displayed casually is possible to insert with tags :rand-beg: :rand: :rand-end:
Tag syntax:
:rand-beg:random content 1:rand:random content 2:rand:random content 3:rand-end:
number of random contents is not limited.

Example (WML code):
:rand-beg:<a href="http://domain1.com">link1</a>:rand:<a href="http://domain2.com">link2</a>:rand:<a href="http://domain3.com">link2</a>:rand-end:

Random tags you can use in all types of items (links, sites, text, forum, WML code,...)

Example (in link on new site):
Click on :rand-beg:new:rand:best:rand-end: site

TIP: if you want to display random number from selected interval of numbers you can use this format of random tag:
:rand-beg:NN-NN:rand-end:
Example:
:rand-beg:10-100:rand-end:

TIP2:If you want to display same value from last generated random tag, use @ in :rand-beg:@:rand-end: tag.
Example:
First number: :rand-beg:10-100:rand-end:, Same number: :rand-beg:@:rand-end:
Result:
First number: 63, Same number: 63


More advanced functions
Spacing
Text formatting
Icon inserting to text
Time function
Update info functions
Tags for forum and chat
Tag for optional colors
Tags for random content
Tags for private messages
Tags for friends function
Tags for statistics
Elective tag for user statistics
Tags for user details
Tags for files
Blogs
Info tag for admin
Other tags
Link on existing site (URL tags)
Transfer values via URL and paging tags
WapBrowser
Nhập văn bản hoặc địa chỉ trang web hoặc dịch tài liệu.
Huỷ
NgheĐọc ngữ âmBản dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt
Tags cho nội dung ngẫu nhiên:
Nội dung, mà sẽ được hiển thị ngẫu nhiên có thể chèn bằng các thẻ: rand-xin:: rand:: rand-end:
Tag cú pháp:
: Rand-xin: ngẫu nhiên nội dung 1: rand: ngẫu nhiên nội dung 2: rand: ngẫu nhiên nội dung 3: rand-end:
số nội dung ngẫu nhiên là không giới hạn.

Ví dụ (WML code):
: Rand-xin: <a href="http://domain1.com"> link1 </ a>: href="http://domain2.com"> <img link2 </ a>:: rand rand: < a href = "http://domain3.com"> link2 </ a>: rand-end:

Ngẫu nhiên thẻ bạn có thể sử dụng trong tất cả các loại mặt hàng (liên kết, các trang web, văn bản, diễn đàn, WML mã ,...)

Ví dụ (trong liên kết trên trang web mới):
Nhắp chuột vào: rand-xin: mới: rand: tốt nhất: rand-end: trang web

TIP: nếu bạn muốn hiển thị số ngẫu nhiên từ khoảng lựa chọn của số bạn có thể sử dụng định dạng của thẻ ngẫu nhiên:
: Rand-xin: NN-NN: rand-end:
Ví dụ:
: Rand-xin :10-100: rand-end:

TIP2: Nếu bạn muốn hiển thị cùng một giá trị từ tag cuối cùng ngẫu nhiên tạo ra, sử dụng @ trong: rand-xin: @: rand-end: tag.
Ví dụ:
Số đầu tiên:: rand-xin :10-100: rand-end:, tương tự số:: rand-xin: @: rand-end:
Kết quả:
Số đầu tiên: 63, cùng số: 63


Nâng cao hơn chức năng
Không gian
Định dạng văn bản
Biểu tượng chèn vào văn bản
Thời gian chức năng
Cập nhật thông tin chức năng
Tags cho diễn đàn và chat
Tag cho màu sắc tùy chọn
Tags cho nội dung ngẫu nhiên
Tags cho tin nhắn
Tags cho bạn chức năng
Tags cho thống kê
Tự chọn tag cho thống kê người dùng
Tags để biết chi tiết người dùng
Tags cho các tập tin
Blog
Thông tin tag cho admin
Các thẻ
Liên kết trên trang web hiện có (thẻ URL)
Chuyển các giá trị thông qua thẻ URL và phân trang
WapBrowser