pacman, rainbows, and roller s

<bgsound src="http://dottien.oni.cc//mid/Nhu_vay_nhe.mid" loop="1"> Cách Hack ninja shool không cần đăng kí:
Hack ninja school,không cần phải đăng kí mất 15k làm gì: đầu tiên hay chỉnh ngày tháng trên đt của bạn về ngày 28 tháng 6 năm 2009, sau đó vào download bản ninja school đã được sử lý từ trước bằng cách ấn vào đây:
File Search
Nhập vào "ninja school" và chọn đuôi jar và ấn vào search,tìm được rất nhều kết quả nhưng bạn hãy chọn "ninja school full.jar" và download, Download xong bạn hãy vào chơi khoảng 20 giây mới được thoát chỉnh lại ngày tháng nha. Trường hợp dùng opera mini thì bạn hãy ấn vào "File Search" Ở trên để download Ninja school full.jar trước: sau đó chỉnh ngày giờ về ngày 28 tháng 6 năm 2009 rồi ấn cập nhật ứng dụng. Chơi 20 giây rùi thoát chỉnh lại ngày giờ.rất đơn giản phải ko các bạn.!