--> Game màn hình 240x320
--> Game 128x160


Snack's 1967